Fleirnasjonalt selskap

(Omdirigert frå Multinasjonale selskap)

Eit fleirnasjonalt, multinasjonalt eller transnasjonalt selskap er ei verksemd som er økonomisk aktivt i fleire land, men som har ei sentral leiing. Slike selskap kan ofte vera vanskelege å kontrollera for styresmaktene i einskilde land, ettersom dei lett kan flytta middel og produksjon andre stader.

Det nederlandske austindiakompaniet som blei grunnlagd i 1602 var ein forløpar for fleirnasjonale selskap.

Døme

endre

Sjå og

endre