Exxon Mobil

(Omdirigert frå Exxon)

Exxon Mobil Corporation eller ExxonMobil (NYSE: XOM), er eit internasjonalt oljeselskap med hovudkvarter i Irving i Texas i USA. Selskapet er nå eit av dei fire største på verdsbasis. I november 1999 fusjonerte dei tidlegare amerikanske oljeselskapa Exxon og Mobil. ExxonMobil er eit morselskap til ei rad Exxon, Mobil og Esso dotterselskap i verda. Konsernleiar i ExxonMobil er frå 2006 Rex Tillerson.

Exxon Mobil
Exxon Mobil Logo.svg
Mobil 1 motor oil.jpg
Selskapsformcorporation Sjå dette på Wikidata
Skipa30. november 1899
DotterselskapImperial Oil, ExxonMobil Australia, XTO Energy, ExxonMobil Chemical, ExxonMobil Research and Engineering, ExxonMobil (Canada), ExxonMobil (United Kingdom), German-American Petroleum Company, Mineralöl-Raffinerie vorm. Aug. Korff, ExxonMobil Refining and Supply Company, ExxonMobil Fuels, Lubricants & Specialties Marketing Company, ExxonMobil Fuels & Lubricants Company, Forbes Travel Guide Sjå dette på Wikidata
EigarThe Vanguard Group, State Street Corporation, BlackRock, The Vanguard Group, BlackRock Sjå dette på Wikidata
Bransjepetroleumsverksemd
LandUSA Sjå dette på Wikidata
HovudkontorIrving i Texas Sjå dette på Wikidata
Adm. direktørRex Tillerson, Darren Woods, Lee Raymond
Tilsette73 500 ±250, 74 900, 71 000, 69 600, 71 100 Sjå dette på Wikidata
Resultat55 740 000 000 US-dollar Sjå dette på Wikidata
Exxon-bensinstasjon i USA. I andre delar av verda vert Mobil og Esso nytta som varemerke

ExxonMobil i Noreg er representert ved dotterselskapa

  • Esso Norge AS,
  • ExxonMobil Exploration and Production Norway AS og
  • ExxonMobil Production Norway Inc

Oppgåvene er

ExxonMobil er mellom dei tre største føretaka på den norske marknaden for oljeprodukt.

Raffineriet på Slagentangen har meir enn ein tredel av raffinerikapasiteten i landet og kan årleg handsama meir enn 40 millonar fat tilsvarande om lag 6,6 millionar Sm³ eller om lag 5,6 millionar tonn råolje. Til samanlikning vert kapasiteten ved raffineriet på Mongstad rekna å vera om lag 10 millionar tonn råolje for året.

ExxonMobil i Noreg har rettar i produksjonslisensar som gjev eigardelar av petroleumsutvinninga på 24 ulike felt på norsk sokkel. Selskapet sine største volumandelar av attverande olje ligg i Balderfeltet, Granefeltet, Snorrefeltet og Statfjordfeltet. Selskapet har operatøransvar på Balderfeltet. Det tidlegare Mobil i Noreg var kjend for å ha oppdaga og bygd ut Statfjordfeltet. Operatøransvaret for Statfjordfeltet vart overført til Statoil i 1987.

Andel av totale reservar på norsk sokkel er pr 1. januar 2005 107,6 millionar Sm³ olje og 98,4 mrd Sm³ gass. Delen tilsvarar 8,9 % av oljereservene og 3,7 % av gassreservane på sokkelen. ExxonMobil sin del av oljeproduksjonen på sokkelen var i 2004 om lag 15,6 millionar Sm³.

Alle tal for petroleumsreservar er i fylgje Oljedirektoratet.

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra

  Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Category ExxonMobil