NGL (Natural Gas Liquids) er ein type flytande petroleum samansett av butan, etan, isobutan, propan og LPG.

Det er føreslått at denne sida blir fletta med Våtgass. (Sjå eventuelt (Diskusjon))

NGL er ikkje det same som LNG (Liquefied Natural Gas).

NGL er namnet på ein av fire typar petroleum i forvaltninga av petroleumsverksemda i Noreg. Dei tre andre er: