Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt er ein statsinstitusjon med hovudkontor i Tromsø som utfører topografisk kartlegging omframt forvaltingsretta vitskaplege undersøkingar innan biologi, geologi, meteorologi og sjøisforsking i polartraktene, for det meste i norske interesseområde. Institusjonen gir også ut vitskapleg litteratur i seriane Polar Research, Skrifter og Meddelelser og i tillegg Polarhandbøker.

Norsk Polarinstitutt
Polarmiljosenteret.jpg
Hovudkontoret til Norsk Polarinstitutt, Polarmiljøsenteret i Tromsø.
Selskapsformorganisasjonsledd Sjå dette på Wikidata
Org.nr.971 022 264
Skipa1928
LandNoreg Sjå dette på Wikidata
HovudkontorTromsø Sjå dette på Wikidata
Adm. direktørOle Arve Misund

Norsk Polarinstitutt sender ekspedisjonar årleg til Svalbard og har leidd fleirårige ekspedisjonar til Dronning Maud Land i Antarktis, Maudheim 1949–1952 og Norway Station 1956–1960, i tillegg til fleire sommarekspedisjonar i ettertid. Ein multilateral avtale mellom Noreg, Sverige og Finland gir deltakarlanda påbod om å organisere ein Antarktisekspedisjon kvart tredje år der kvart av landa deltek og Norsk Polarinstitutt står for organiseringa av dei norsk-arrangerte ekspedisjonane. Institusjonen oppretta i 1989/90 forskingsstasjonen Troll i Jutulsessen, Dronning Mauds Land, som base for norsk forsking i Antarktis.

I 1993 vedtok Stortinget å flytte Norsk Polarinstitutt frå Oslo til Tromsø over ein periode på fem år. Institusjonen har avdelingskontor i Longyearbyen på Svalbard og heilårs forskingsstasjon med mannskap i Ny-Ålesund. Norsk Polarinstitutt har status som direktorat og er underlagt Miljøverndepartementet.

KjelderEndra

BakgrunnsstoffEndra