Norsk senter for forskningsdata

NSD – Norsk senter for forskingsdata var eit nasjonalt dataarkiv. NSD hadde som føremål å sikra fri og ope tilgang til forskigsdata, og å betra høva for empirisk forsking.[1] Den 1. januar 2022 vart NSD lagt ned og oppgåvene overført til Sikt – Kunnskapssektorens tenesteleverandør.[2]

Norsk senter for forskningsdata
Selskapsformaksjeselskap Sjå dette på Wikidata
Org.nr.985 321 884
Skipa1971
EigarKunnskapsdepartementet Sjå dette på Wikidata
HovudkontorBergen Sjå dette på Wikidata
StyreleiarPetter Aasen
Nettstadhttps://nsd.no/
Nedlagd31. desember 2021

Historie Endra

Organisasjonen vart oppretta i 1971 som eit organ underlagt Noregs forskingsråd. Fram til 1. mars 2016 var namnet Norsk samfunnsvitskapleg datateneste (derav forkortinga NSD).[3] Etter vedtak i Stortinget vart NSD frå 1. januar 2003 organisert som eit aksjeselskap eigd av Kyrkje- og undervisningsdepartementet, no Kunnskapsdepartementet.[4][5] NSD har hovudkontor i Bergen, med representantar i Oslo, Trondheim og Tromsø. NSD hadde eit nyhendebrev, NSDnytt, som dei gav ut fire gongar i året.[6]

Føremål og samarbeidspartnarar Endra

NSD vart oppretta med føremål om å vere eit arkiv for forskingsdata (i første rekkje kvantitative data), og dessutan for å leggje til rette for at desse dataa skal vere lettare tilgjengeleg for forskarar og studentar. NSD var òg tenesteleverandør på ei rekkje område, hovudsakleg for offentleg sektor. Mellom anna hadde NSD vore sentral i gjennomføringa av skulevala. Viktige samarbeidspartnarar nasjonalt inkluderte Statistisk sentralbyrå (SSB), Noregs forskingsråd, Datatilsynet, Kunnskapsdepartementet, og dessutan heile universitet- og høgskulesektoren. Internasjonalt samarbeidde NSD med dataarkiv over heile Europa på felles europeiske prosjekt, mellom anna European Social Survey.[7]

Leiing Endra

Med unntak av eit kort opphald var Bjørn Henrichsen direktør/administrerande direktør for NSD sidan starten i 1971. Siste styreleiar for NSD var Petter Aasen.[8]

Kjelder Endra

  1. NSDs strategi 2016-2019 (PDF), arkivert frå originalen (PDF) 13. april 2016, henta 11. oktober 2016 
  2. Ny organisering av direktorater og tjenesteleveranser i kunnskapssektoren. UNIT. Henta 28. august 2023.
  3. nsd.uib.no
  4. Skildring om eigartilhøve frå Staten sin eierberetning 2006, arkivert frå originalen 29. november 2007, henta 11. oktober 2016 
  5. Nøkkeltal og eierskap frå Selskapsdatabasen, arkivert frå originalen 13. april 2016, henta 11. oktober 2016 
  6. NSDnytt
  7. http://www.europeansocialsurvey.org/
  8. «Organisering» (på norsk bokmål). NSD - Norsk senter for forskningsdata. Henta 28. august 2023. 

Bakgrunnsstoff Endra

Sentrale produkt og tenester