Kvantitativ observasjon

(Omdirigert frå Kvantitativ metode)

Kvantitativ observasjon er ein type observasjon der ein samlar inn talmateriale av ulik karakter. Observasjonar av denne typen gjer ein ofte med hjelp frå måleinstrument, og vert i hovudsak brukt innan naturvitskap og sosialvitskap.

Sjå ògEndra