Norske familie- og forbrukarministrar

Norske familie- og forbrukarministrar er ei oversikt over alle statsrådar i Familie- og forbrukardepartementet få dette vart oppretta 21. desember 1956 til det vart lagt ned 7. mai 1972.

Lista omfattar vidare dei to statsrådane i det kortliva departementet med same namn i 1990. Det vart oppretta 1. januar 1990 under regjeringa Syse, men lagt ned under regjeringa Brundtland III 31. desember 1990.

Periode Namn Parti Regjering
19561963 Aase Bjerkholt Arbeidarpartiet Gerhardsen III
19631963 Karen Grønn-Hagen Senterpartiet Lyng
19631965 Aase Bjerkholt Arbeidarpartiet Gerhardsen IV
19651972 Elsa Skjerven Kristeleg folkeparti Borten
1972 Inger Louise Valle Ap Bratteli I


Periode Namn Parti Regjering
1. januar 1990 – 3. november 1990 Solveig Sollie Kristeleg Folkeparti Syse
3. november 1990 – 31. desember 1990 Matz Sandman Arbeidarpartiet Brundtland III