Regjeringa Borten

(Omdirigert frå Per Borten si regjering)

Bortenregjeringa var den første regjeringa som braut med Arbeidarpartiet sitt einevelde etter den andre verdskrigen. Regjeringa vart oppkalla etter statsministeren, Per Borten frå Senterpartiet.

Partia Senterpartiet (Sp), Høgre, Kristeleg Folkeparti (KrF) og Venstre (V) samarbeidde om å danna regjering.

Ministrar og statsrådar Endra

Sjå òg Endra

Kjelder Endra

Per Borten si regjering hos Regjeringen.no, vitja 15. januar 2010

Bakgrunnsstoff Endra