Syse-regjeringa

(Omdirigert frå Jan P. Syse si regjering)

Jan P. Syse si regjering blei utnemnd 16. oktober 1989 og sat til 3. november 1990. Regjeringa var ei koalisjonsregjering mellom Høgre, Kristeleg Folkeparti og Senterpartiet.

Regjeringa hadde følgjande medlemmer:

Statsminister

Utanriksminister


Statsråd i:

Utanriksdepartementet Sjef for handels- og skipsfartssaker

Utanriksdepartementet Sjef for bistandssaker

Departementet for utviklingshjelp

Finansdepartementet

Næringsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fiskeridepartementet

Sosialdepartementet

Samferdsledepartementet

Olje- og Energidepartementet

Justis- og politidepartementet

Forbrukar- og administrasjonsdepartementet

Familie- og forbrukardepartementet

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Kommunal- og Arbeidsdepartementet

Kommunaldepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Kyrkje- og Undervisingsdepartementet

Utdanningsdepartementet

Kultur- og vitskapsdepartementet

Kyrkje- og Kulturdepartementet


Sjå også

endre

Kjelder

endre