Nyengets mek. verksted

Nyengets mek. verksted AS, ved Levanger, er ein mekanisk verkstad som driv med påbygg til lastebilar. Dei leverer mellom anna tømmerkraner og påbygg til tømmerbilar, tipp, bakløft, krokløft og så vidare.

Soge endre

Nyengets var tidleg ute med produksjon av mekanisk tipp til lastebilar, som dei hadde teke ut patent på [1]. Dei hadde òg patent på ein baklukemekanisme for grusbilar.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre