Otredal prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Vennesla. Prostiet svarer til kommunane Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Valle og Vennesla i geografisk utstrekking.

Hornnes kyrkje
Valle kyrkje i Setesdal
Hylestad kyrkje
Austad kyrkje
Foto: Axel Lindahl

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Otredal prosti endre

Vennesla kommune endre

Evje og Hornnes kommune endre

Iveland kommune endre

Bygland kommune endre

Valle kommune endre

Bykle kommune endre

Sjå òg: endre

Bakgrunnsstoff endre