Otredal prosti

Otredal prosti er eit tenestedistrikt i Agder og Telemark bispedømme i Den norske kyrkja. Prosten har sete i Vennesla. Prostiet svarer til kommunane Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Valle og Vennesla i geografisk utstrekking.

Austad kyrkje
Foto: Axel Lindahl

Prostiet er inndelt i sokn. Soknet er grunneininga i Den norske kyrkja. Dei som arbeider i kyrkja er anten tilsette av soknet gjennom kyrkjeleg fellesråd, eller dei er tilsette i prostiet. Dei fleste prestane er tilsette i prostiet, og har tenesta si knytt til eit eller fleire sokn. Fram til 2004 var prestetenesta lokalt organisert i prestegjeld.

Sokn i Otredal prostiEndra

Vennesla kommuneEndra

Evje og Hornnes kommuneEndra

Iveland kommuneEndra

Bygland kommuneEndra

Valle kommuneEndra

Bykle kommuneEndra

Sjå òg:Endra

BakgrunnsstoffEndra