Peder Anderssen Sønju (24. juli 18406. september 1903) var ein gardbrukar og stortingsmann frå Øvre Eiker i Buskerud.

Peder Anderssen Sønju
Fødd 24. juli 1840
Øvre Eiker
Død

6. september 1903
Nore

Yrke politikar

Far hans var gardbrukar på Sønju. Sjølv kjøpte han grannegarden Håve av far sin i 1858 og dreiv denne, i 1866 overtok han også Sønju. År 1872 flytta han til garden Guterud i Nore og dreiv denne. Han fungerte som lensmann i Nore 1874-76, fast tilsett i stillinga 1887-1903.

I to år var han medlem av formannskapet i Eiker og 1879-87 i Nore, seks av åra var han ordførar i Nore. Elles var han fire år styreformann i Nore Sparebank og medlem av forlikskommisjonen frå 1877. Han var styremedlem av amtet sitt landbruksselskap og hadde mange andre verv.

Sønju var 1883-85 4. representant og 1892-94 3. representant på Stortinget. Han vart vald for Buskeruds amt og partiet Venstre. I den fyrste perioden var han medlem av jarnbanekomiteen, medan han i den andre perioden var medlem av Lagtinget, landbrukskomiteen og valkomiteen.

Sønju døydde 1903 på garden sin i Nore.

KjelderEndra