Petameter er ei SI-avleidd eining for måling av avstand. Éin petameter er lik 1015 meter. Symbolet for petameter er Pm.

  • 1 Pm er lik 6685 AU.
  • 1 lysår er lik 9.46 Pm.
  • 1 parsek er lik 30.86 Pm.
  • Avstanden til Proxima Centauri er 40 Pm.
  • Avstanden til Sirius er 81 Pm.
  • Avstanden til Vega er 237 Pm.
  • Lys tilbakelegg ein avstand på 1 Pm i løpet av 38,6 dagar (38 d, 14 t, 34 m og 1 s).

Petameter kunne vorte brukt til å måle interstellare avstandar (avstandar mellom stjerner), men astronomar har lange tradisjonar for heller å bruke lysår (om lag 9,5 petameter) og parsec (om lag 31 petameter).

1 petameter er lik:

Og motsett:

  • 1 terameter = 0,001 petameter
  • 1 exameter = 1000 petameter