Peter Johan Støren

Peter Johan Støren (13. mai 18595. desember 1925) var ein norsk kanalstyrar, busett i Skien. Han representerte kjøpstadene i Telemark og Aust-AgderStortinget i tida 1922-25, vald inn for partiet Høgre.

Peter Johan Støren
Fødd 13. mai 1859
Spydeberg
Død

5. desember 1925 (66 år)

Yrke politikar

Støren var fødd i Spydeberg i Østfold, der far hans då var sokneprest. Sjølv var han frå 1875 til -78 elev ved Chalmerska Institutet i Göteborg. Frå 1879 til 1883 arbeidde han ved Smålensbana. Året 1883/84 studerte han veg- og vassbyggingsfag ved den tekniske høgskulen i Dresden. Deretter var han assistent 1885-86 ved byggjinga av Tyvold-Arvedalsbanen og 1886 hos vegstellet i Bratsberg amt. Frå 1890 til 1902 arbeidde han i Skiensvassdraget, fyrste året som fløytingsinspektør, sidan som understyrar. I 1902 fekk stillinga som driftsstyrar av Bandak-Nordsjø og Nordsjø-Skienskanalane, ei stilling han hadde til han døydde.

Åra 1915-18 var Støren styreformann for det kommunale elektrisitetsverket i Skien. Støren var stortingsmann frå dei åtte kjøpstadene i fylka Telemark og Aust-Agder i åra frå 1922. Perioden 1922-24 var han medlem i Universitets- og fagskulekomiteen. Etter attval hausten 1924, var han i 1925 nestformann i same komiteen. Han døydde før året var omme, og vart erstatta for resten av tingperioden av varamann Bjarne Solberg.

KjelderEndra