Rømua er ei elv på Romerike i Viken, mellom Glomma- og Leiravassdraga. Elva har utspring i småbekkar aust for Dal på grensa mellom Eidsvoll og Ullensaker kommunar, og renn vidare gjennom Nes og Sørum kommunar. Elva munnar ut i Glomma like nedanfor Bingsfoss. Nedbørsfeltet er på 211 km2, og nesten halvparten av dette er jordbruksareal. Det er ingen innsjøar å nemne langs elva, og den blir derfor mykje utsett for flaum ved mykje nedbør.

Rømua
elv
Rømua I.jpg
Land Flag of Norway.svg Noreg
Fylke Viken
Kommunar Lillestrøm, Ullensaker
Nedslagsfelt 211 km²
Kjelde Småbekkar aust for Dal
Munning Glomma ved Sørumsand

Rømua
60°2′30″ N 11°13′25″ E
Wikimedia Commons: Rømua

Koordinatar: 60°2′29.670″N 11°13′23.905″E

Det har på det meste vore minst 14 kornmøller i Ullensaker, fleire av desse låg langs Rømua. Mølla ved Holt brann ned i 1889, og i 1920 var det berre fire møller att, to av desse ved Rømua: Kauserud og Ingier. Maling av korn tok slutt her kring 1970.

Elva er ureina frå jordbruket, og vasskvaliteten er dårleg. Det er såleis moderat med fisk i elva, og krepsen har døydd ut. Men nedre del av elva er likevel viktig som gyteområde for gjørs frå Øyeren. Denne arten var oppført som sterkt trua på Norsk Rødliste i 2006 på grunn av svært avgrensa utbreiing, men er i 2010 klassifisert som «livskraftig» (LC).

KjeldeEndra

BakgrunnsstoffEndra