Regjeringa Konow vart utnemnd 2. februar 1910 som ei samarbeidsregjering mellom Frisinna Venstre og Høgre. Regjeringa søkte avskil 16. februar 1912, etter at statsministeren hadde kome med ei støtteerklæring til landsmålet. Avskil vart innvilga i statsråd 19. februar, med verknad frå 20. februar 1912. Regjeringa Konow vart etterfølgd av Regjeringa Bratlie, ei ny samarbeidsregjeing mellom Frisinna Venstre og Høgre.

Regjeringssamansetning endre

Statsminister

02.02.1910-20.02.1912

Utanriksdepartementet

02.02.1910-20.02.1912

Finans- og tolldepartementet

02.02.1910-20.02.1912 Forsvarsdepartementet

02.02.1910-20.02.1912

Justis- og politidepartementet

02.02.1910-20.02.1912

Kyrkje- og undervisningsdepartementet

02.02.1910-20.02.1912

Landbruksdepartementet

02.02.1910-28.02.1910

01.03.1910-20.02.1912

Arbeidsdepartementet

02.02.1910-10.06.1910

11.06.1910-20.02.1912

Departementet for utenrikske saker, handel, sjøfart og industri

02.02.1910-10.06.1910

11.06.1910-20.02.1912

Revisjonsdepartementet

02.02.1910-20.02.1912

Kjelder endre