Fylkesveg 550

(Omdirigert frå Riksveg 550)
Fylkesveg 550
550
Strekning
Odda – Tørvikbygd i Kvam
Fylkesveg 550
Riksveier Hordaland.svg
Informasjon
Lengd 80,8 km
Status fylkesveg
nasjonal turistveg
Ferjestrekningar 1
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 550

Fylkesveg 550 (Fv550) går mellom Odda og Tørvikbygd i Kvam. Ferjesambandet mellom Utne og Kvanndal er del av Rv550. Vegen (bortsett frå ferjestrekningane) er 80,8 km lang.

Strekninga mellom Utne og Jondal er føreslått verna i Nasjonal verneplan for vegar, bruer og vegrelaterte kulturminne. Veistrekninga vart bygd parsellvis mellom 1874 og 1965.[1]

Vegen mellom Utne og Jondal er ein del av Nasjonal turistveg Hardanger.

Før 1. januar 2010 var vegen riksveg, etter at forvaltingsreformen trod i kraft har han status som fylkesveg.

Kommunar og knutepunktEndra

  Hordaland Endra

Odda
 
Ferjekaien på Utne. Ny biloppstillingsplass vart bygd på 1980-talet. Då vart også vegen omlagt frå krysset oppom Utne kyrkje. Trafikken til og frå ferja gjekk tidlegare opp ei smal, svingete og bratt brekke som går opp like ved hotellet. Vegen innom Utne vart lagd ned nærare fjorden. Før det kunne gjerast måtte friluftsmuseet til Hardanger Folkemuseum flyttast.
Ullensvang
 
Jondal
Jondal
Kvam

ReferanseEndra

BakgrunnsstoffEndra