Rolf Dagfinn Groven (fødd 11. mars 1943) er ein norsk biletkunstnar frå Fræna i Møre og Romsdal. Han er utdanna innan byplanlegging, arkitektur og kunst. Groven fekk eit gjennombrot som kunstnar med biletet Rolv Wesenlund og Mona Lisa i 1971. Biletet Atomgutten frå 1977 vart nytta i mange land i høve den politiske kampen mot satsing på atomkraftverk.

Rolf Groven
Statsborgarskap Noreg
Fødd 11. mars 1943 (81 år)
Fræna kommune
Yrke kunstmålar
Ektefelle Gro Isachsen

Mange av bileta ber preg av eit politisk standpunkt på venstresida i norsk politikk. Til tider har det vore mykje ordskifte knytt til bileta hans. Fleire gonger har Groven sine bilete vorte refusert av Haustutstillinga.

I dei politiske satirebileta kan det mellom anna sporast nokre hovudpunkt:

  • Motstand mot norsk medlemskap i den europeiske unionen, noko som kanskje påverka utfallet i 1972 og 1994. EU. I tillegg motstand mot norsk distriktspolitikk.

Bakgrunnsstoff

endre