Romteknologi er eit tverrfagleg felt, som tek opp i seg mange ulike teknologiar, som materialteknologi, rakettmotorteknologi, elektronikk, signalhandsaming, telekommunikasjon, reguleringsteknikk, etc.

Den internasjonale romstasjonen i desember 2006.

Kunstige satellittar endre

Satellittar som vert sendt opp i rommet vert nytta for overvaking, romteloskop, så fagfelt som geologi, astronomi, astrofysikk, etc. kjem til. Romsonder som er undervegs i fleire år, eller tiår, stiller særlege krav til driftsikkjerheit, teknologi for langdistanse kommunikasjon (telemtri), etc.

Menneskje i rommet endre

Når ein sender astronautar ut i rommet kjem det til fagfelt som biologi, medisin, psykologi, etc. Astronautar som bur ombord romstasjonar eller dreg ut på lange romferder og som lever i vektlaus tilstand over lang tid er utsette for mange helsemessige problem, som til dømes svekka musklar, og lyt trena regelmessig.

Utdanning inna romteknologi endre