Såpe er ulike reingjeringsmiddel sett saman av feittsyrer og eit sterkt alkalisk stoff, eventuelt tilsett lukt-, farge- eller andre stoff. Såper kan løysast i vatn og brukast til personleg hygiene, reingjering av ting og område, klesvask, oppvask og anna. Dei kan også brukast i tekstilindustri og i smørjemiddel.

Såpe med skum.

Ei såpe løyst i vatn er ein surfaktant som bryt overflatespenninga til vatnet, og ein emulgator som kan løysa opp feitt og skit som er lite løyseleg i vatn. Såpemolekyla har ein lipofil eller hydrofob del som bind seg til feittet, og ein hydrofil del som bind seg til vatnet. Såpestoffet kan difor dannar miceller som omslutter feittet, og gjer det lett å gni eller skylla vekk. Såpa kan også danna bobler (skum) der veggane er danna av to lag såpe med eit lag vatn imellom, og fanga luft inst.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Såpe
  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.