Søl
Søl
Søl
Systematikk
Rekkje: Rhodophyta
Underrekkje: Eurhodophytina
Klasse: Florideophyceae
Underklasse: Nemaliophycidae
Orden: Palmariales
Familie: Palmariaceae
Slekt: Palmaria
Art: Søl P. palmata
Vitskapleg namn
Palmaria palmata

Søl eller sòl er ein vanleg raudalge i Noreg.

Utsjånad endre

Søl er ein raudalge med stor formvariasjon. Vanleg er breitt lansettforma blad, og nokre er tokløyvde i toppen. Algen vert 1-2 dm lang, nokre kan verte opptil 5 dm. Frå det første skotet i midten har det neste vår utvikla seg eit nytt blad og dessutan sideblad. Fleire individ kan vekse ut frå same festeskive.

Utbreiing endre

Søl kan finnast på den europeiske atlanterhavskysten frå Portugal til Austersjøen og nordover til Færøyane og Island. Elles veks planta i arktisk Russland, i det arktiske og austlege Canada, i Alaska, Japan og Korea.

Førekomst i Noreg endre

Søl veks på stein, berggrunn og større algar frå nedre del av fjøresona ned til 15 m djupn. Arten finst langs heile norskekysten, særleg vanleg i vest og nord.

Bruk endre

Planta kan etast og har vore brukt til mat for menneske.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre