Skipsregistrene NIS/NOR

det norske skipsregisteret

Skipsregistrene var eit norsk statleg forvaltingsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for å administrera dei to skipsregistera Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) og Norsk Ordinært Skipsregister (NOR), herunder Skipsbyggingsregisteret (BYGG).

Skipsregistrene NIS/NOR
Selskapsformundereining til næringsdrivande og offentleg forvaltning Sjå dette på Wikidata
Org.nr.874 647 802
HovudkontorBergen Sjå dette på Wikidata
Nettstadhttps://www.sdir.no/

Oppgåva til skipsregistera var å tena som eit ledd i den offentlege kontrollen av registrerte skip og eigartilhøva deira, og å tena som rettsvernsregister for registrering av rettar i skip. Etaten vart etablert 15. mai 1992 og var direkte underlagd Nærings- og handelsdepartementet. Hovudkontoret låg i Valkendorfsgaten 6 i Bergen. Skipsregistera vart omdanna til ei avdeling i Sjøfartsdirektoratet frå 1. januar 2012.

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra