Skulsfjorden er ein fjordarm på austsida av KaldfjordenKvaløya i Tromsø kommune i Troms. Fjorden strekkjer seg 2 km austover til bygda Skulsfjorden i botn av fjorden.

Fjorden har innløp mellom Skorven i nord og Klubbsteinen i sør. Frå Sommargamneset på sørsida av Skulsfjorden går det ferje ut fjorden til Vengsøya i nordvest. Like sør for Skulsfjorden ligg Lyfjorden.

Fv58 går langs den indre delen av fjorden.