Strengekor

Strengekor eller berre kor er to (eller særs sjeldan fleire) strengar på klimpreinstrument som er plassert tett inntil kvarandre og vert handsama som ei eining, dvs at dei vert gripe og slege an samstundes. Strengene i eit kor vert stemd i same tone, anten unisono eller i oktavavstand.

Hamburgsk Waldzither har ni strenger: ein enkelt basstreng (heilt til venstre) og fire kor. Han vert stemt slik : c gg c'c' e'e' g'g'
Ein sekskorig oud

Fleirstrenga kor gjev eit større tonevolum og ein fyldigare klang enn enkeltstrenger, gjerne òg ein lett svevning.

Døme: tolvstrengs gitarEndra

Tolvstrengs westerngitar er både

  • dobbeltkorig: to strenger vert spelt som ei eining
  • sekskorig: har seks strengekor.

Begge dei høgaste strengene er stemd unisont, dei fire djupaste i oktav og notasjonen vert difor: Ee Aa dd' gg' h'h' e'e' .

Kora klimpreinstrumentEndra


KlaviaturinstrumentEndra

Òg pianoet og forgjengarane klavikord og hammarklaver har strengekor.

KjelderEndra

  1. Per Jakob Skaanes: Historien om portugisik fado, viser.no