Denne artikkelen handlar om landforma. For andre tydingar av oppslagsordet, sjå Sund (fleirtyding).

Sund er delar av hav som er innsnevra av landmassar, slik at ein kan sjå eller symja frå den eine til den andre sida.

Norheimsund har fått namn etter sundet mellom Hardangerfjorden og Movatnet.

Innan skipsfarten har sund vore viktige fordi dei band saman ulike hav og gjorde at reisande kunne segla gjennom heller enn rundt eit kontinent. Men sunda kunne òg lett bli kontrollerte av lokale innbyggjarar som kravde toll eller løysepengar for å sleppa skip forbi.

Fleire norske byar er tilknytte sund og har fått namn etter dei, til dømes Farsund, Kristiansund og Ålesund.

Kjende sund

endre