Svenske regentar

Wikimedia-listeartikkel

Svenske regentar er ei liste over monarkar og regentar av Sverige.

Sverige som namn på ein nordisk nasjon er yngre enn fleire av dei lista opp nedanfor. Sverige var delt opp i fleire rike. Døme på svenske rike var Västergötland, Östergötland, Svitjod, Södermanland, Värmland og Hälsingland. Ein del av kongane var regent berre over eitt eller fleire av desse rika.

Først frå kong Magnus Ladulås av Sverige var dei kongar i eit samla Svearike. (I Danmark vart sveariket kalla Sverige. Etter unionstida med Danmark vart Sverige namnet på Svearane sitt rike, Svearike).

Ordningstal på kongar vart innførd i Sverige frå og med Erik XIV av Sverige.

Liste over svenske monarkar

endre
Regjeringstid Namn Levetid
d. om lag 995 Erik Segersäll d. om lag 995
rundt 995 – om lag 1022 Olof Skötkonung d. om lag 1022
rundt 1022 – rundt 1050 Anund Jakob rundt 1008 - rundt 1050
rundt 1050 – rundt 1060 Emund den gamle d. rundt 1060
rundt 1060 – rundt 1066 Stenkil d. rundt 1066
rundt 1067 - rundt 1070 Halsten d. rundt 1070
rundt 1070 Håkan Röde d. rundt 1100
d. rundt 1100 Inge d.e. d. rundt 1100
rundt 1118 - rundt 1120 Filip d. 1118
rundt 1118 - rundt 1120 Inge d.y.  
1120-talet tronstrid  

Sverkerætta (S.) og Eriksætta (E.), med fleire

endre
rundt 11301156 Sverker d.e. (S.) d. rundt 1156
d. rundt 1160 Erik den heilage (E.) trol. d. 1160
rundt 11601167 Karl Sverkersson (S.)
(Karl VII)
d. 1167
1167 – rundt 1195 Knut Eriksson (E.) d. 1195 el. 1196
11961208 Sverker d.y. Karlsson (S.) d. 1210
1208-1216 Erik Knutsson (E.) d. 1216
1216-1222 Johan Sverkersson (S.)
(Johan I)
1201 - 1222
1222-1229 Erik Eriksson (E.)
(Erik läspe och halte)
rundt 1216 - 1250
1229-1234 Knut Långe (ikkje frå E. eller S.)
(Knut Holmgersson)
d. 1234
1234-1250 Erik Eriksson (E.)
(Erik läspe och halte)
rundt 1216 - 1250
1250-1275 Valdemar Birgersson rundt 1240 - 1302
1275-1290 Magnus Ladulås rundt 1240 - 1290
1290-1318 Birger Magnusson rundt 1280 - 1321
1319-1364 Magnus Eriksson 1316 - 1374
1363-1389 Albrekt av Mecklenburg rundt 1338 - 1412

Unionsregentar anerkjende i Sverige, svenske kongar og riksforstandarar

endre
1389-1412 Margareta 1353 - 1412
1396-1439 Erik av Pommern rundt 1382 - 1459
1438-1440
(riksforstandar)
Karl Knutsson (Bonde) 1408 el. 1409 - 1470
1441-1448 Kristofer av Bayern 1416 - 1448
1448
(riksforstandar)
Bengt Jönsson (Oxenstierna) og
Nils Jönsson (Oxenstierna)
truleg 1390-talet - 1449 el. 1450
truleg 1390-talet - tid. 1450
1448-1457 Karl Knutsson
(Karl VIII)
1408 el. 1409 - 1470
1457
(riksforstandar)
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) og
Erik Axelsson (Tott)
rundt 1417 - 1467
rundt 1415 - 1481
1457-1464 Kristian I 1426 - 1481
1464
(riksforstandar)
Kettil Karlsson (Vasa) rundt 1433 - 1465
1464-1465 Karl Knutsson (Bonde)
(Karl VIII)
1408 el. 1409 - 1470
1465
(riksforstandar)
Kettil Karlsson (Vasa) rundt 1433 - 1465
1465-1466
(riksforstandar)
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) rundt 1417 - 1467
1466-1467
(riksforstandar)
Erik Axelsson (Tott) rundt 1415 - 1481
1467-1470 Karl Knutsson (Bonde)
(Karl VIII)
1408 el. 1409 - 1470
1470-1497
(riksforstandar)
Sten Sture d.ä. rundt 1440 - 1503
1497-1501 Hans
(Johan II)
1455 - 1513
1501-1503
(riksforstandar)
Sten Sture d.ä. rundt 1440 - 1503
1504-1511
(riksforstandar)
Svante Nilsson (Sture) rundt 1460 - 1511
1512
(riksforstandar)
Erik Trolle rundt 1460 - 1529 el. 1530
1512-1520
(riksforstandar)
Sten Sture d.y. 1492 el. 1493 - 1520
1520-1523 Kristian II 1481 - 1559
1521-1523
(riksforstandar)
Gustav Eriksson (Vasa) 1496 - 1560
1523-1560 Gustav Vasa 1496 - 1560
1560-1568 Erik XIV 1533 - 1577
1568-1592 Johan III 1537 - 1592
1592-1599 Sigismund 1566 - 1632
1599-1604
(riksforstandar)
Hertug Karl 1550 - 1611
1604-1611 Karl IX 1550 - 1611
1611-1632 Gustav II Adolf 1594 - 1632
1632-1654
(formyndarregjering 1632-1644)
Kristina 1626 - 1689
1654-1660 Karl X Gustav 1622 - 1660
1660-1697
(formyndarregjering 1660-1672)
Karl XI 1655 - 1697
1697-1718
(formyndarregjering 1697)
Karl XII 1682 - 1718
1719-1720 Ulrika Eleonora 1688 - 1741
1720-1751 Fredrik I 1676 - 1751
1751-1771 Adolf Fredrik 1710 - 1771
1771-1792 Gustav III 1746 - 1792
1792-1809
(formyndarregjering 1792-1796)
Gustav IV Adolf 1778 - 1837
1809-1818 Karl XIII 1748 - 1818
1818-1844 Karl XIV Johan 1763 - 1844
1844-1859 Oskar I 1799 - 1859
1859-1872 (regent 1857-1859) Karl XV 1826 - 1872
1872-1907 Oskar II 1829 - 1907
1907-1950 Gustav V 1858 - 1950
1950-1973 Gustav VI Adolf 1882 - 1973
1973- Carl XVI Gustav 1946 -

Sjå òg

endre

Bakgrunnsstoff

endre