Tekniske og industrielle kulturminne i Noreg

Tekniske og industrielle kulturminne i Noreg omfattar nedlagde industrilokale og andre anlegg med stor historisk og arkitektonisk verdi. Det er eitt av dei ti bevaringsprogramma til Riksantikvaren, som har som mål å sette i stand og ta vare på eit representativt utval anlegg knytte til landets viktigaste næringsvegar og som har vore vesentlig viktig for den lokale næringslivshistoria.[1]

Ørje sluser i Haldenkanalen på eit stikk frå 1885.
Tyssedal kraftanlegg
Foto: Atle Abelsen

Prioriterte kulturminne

endre

Riksantikvarens liste over prioriterte tekniske og industrielle kulturminne omfattar per 1. januar 2014 14 anlegg:[2]

Kjelder

endre
  1. «Framtid med fotfeste», kap. 4: «Gjenstående utfordringer for å nå 2020-målene og politiske grep i kulturminnearbeidet i årene som kommer». Melding til Stortinget fra Miljøverndepartementet, 26. april 2013.
  2. «Riksantikvaren: Tilskudd til teknisk-industrielle kulturminner i 2014», 27. mars 2014.

Bakgrunnsstoff

endre