Tjugum skipreide var ei av atten skipreider i Sogn.[1]

Garden Tjugum har gjeve namn åt både kyrkje og skipreide

Geografisk onråde etter gammal inndeling:

Geografisk onråde etter noverande inndeling:


Vestlandet vart skipreidene avløyste av tinglag i byrjinga av 1800-talet, og etterkvart vart grensene regulerte slik at dei samsvarte betre med sokne- og kommunegrensene. 1837 vart Tjugum skipreide, Systrond skipreide og ein del av Kvamsøy skipreide slegne saman til Leikanger tinglag.[2]

Fotnotar

endre

Bakgrunnsstoff

endre