Tung maskin er eit omgrep nytta om store maskinar som anleggsmaskinar, landbruksmaskinar, kommunalmaskinar, kraner, jarnbanemateriell, og så vidare. For godstransport på veg, med vogntog, nyttar ein ofte omgrepet tungtransport.

Ein hjullastar (her ein Liugong ZL50C) er eit døme på ein tung maskin.