USS «Enterprise»

Wikimedia-fleirtydingsside

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.

USS «Enterprise» er namnet på ei rekkje militære fartøy innan den amerikanske marinen. Det er også nytta som namn på ei rekkje romfartøy innan Star Trek-universet.

Continental Navy of the United States endre

United States Navy endre

Sjå og endre