Uthaugen

ein gard på Fedje

Uhaugen er ein gard på Fedje som høyrer til Nedrelandet. Nedrelandet omfattar den nedre delen av matrikkelgarden nr. 168, altså alle bruka utanom Kopper og Husa. I motsetnad til desse to vart Uthaugen og dei andre bruka på Nedrelandet kalla plassar i skriftlege kjelder. Desse var både mindre og hadde dårlegare jord enn Kopper og Husa.

Uthaugen
stad
Land  Noreg
Fylke Hordaland
Kommune Fedje
Postnummer 5947 FEDJE
Gardnummer 168

I tidlege kjelder vart Uthaugen og Opphaugen, berre kalla Haugen. Dette gjorde det vanskeleg å skilje dei frå kvarandre, men ein veit at det er snakk om to forskjellige gardar ved at dei aldri er ført opp etter kvarandre i skattelistene. I daglegtalen vert Uthaugen oftast omtalt som «Haugen», medan Opphaugen vart kalla «i Haugen», dette stemmer òg med brukarnamna i dei gamle kjeldene. Uttalen av namnet er «høyen». Garden er første gong nemnt i skriftlege kjelder i 1563, og første gongen namnet vart skrive fullt ut som Uthaugen var i 1644.

Uthaugen ligg på ei halvøy i Husavågen. Halvøya dannar ein liten haug, som har gjeve namn til garden. Forstavinga «ut» er truleg for å skilje garden frå Opphaugen og Uthaugen var då garden som litt ut mot sjøen. Ein del av bruket er Smiholmen som ligg midt i Husavågen.

Kjelder

endre
  • Arvid Skogseth (1997). Fedje og folket: Gards- og ættesoge for Fedje. Fedje kommune.