Valle skipreide var ei av skipreideneSunnmøre,[1] med namn etter Valle, grend og no tettstad i Skodje kommune.

Geografisk femna ho om

Frå 1803 omfatta skipreida heile Sykkylven, då gardane rundt Hundeidvika og Tuvatnet vart overflytta frå Hjørundfjord skipreide. I begynninga av 1800-talet vart skipreidene på Vestlandet avløyste av tinglag som følgde soknegrensene. Valle skipreide vart 1823 erstatta av Ørskog tinglag, som femna om Ørskog og Sykkylven sokner, mens Skodje sokn gjekk til Borgund tinglag.

Fotnotar endre

Bakgrunnsstoff endre