Vest-Karpatane

fjellkjede

Vest-Karpatane er den vestlege eller nordvestlege delen av Karpatane i Sentral-Europa. Ho strekkjer seg frå Tsjekkia og Austerrike i vest og austover i Slovakia, den nordlege delen av Ungarn og den sørlegaste delen av Polen

Inndeling av Karpatane. Vest-Karpatane utgjer område 1 og 2 (dei grøne områda) på kartet
Inndeling av Karpatane

Fjellkjeda er delt inn i tre, Den ytre karpatiske senkinga, Dei ytre Vest-Karpatane og Dei indre Vest-Karpatane

Den ytre karpataiske senkingaEndra

Dei ytre vestlege KarpataneEndra

Dei sørmoraviske Karpatane / Dei austerriksk-sørmoraviske Karpatane (tsjekkisk: Jihomoravské Karpaty, tysk: Österreichisch-Südmährische Karpaten)

Dei sentrale moraviske Karpatane (Tsjekkia) (tsjekkisk: Středomoravské Karpaty)

Dei slovakisk-moraviske Karpatane (Tsjekkia/Slovakia) (tsjekkisk/slovakisk: Slovensko-moravské Karpaty)

Vestbeskidiske Piedmont (Tsjekkia/Polen) (tsjekkisk: Západobeskydské podhůří, polsk: Pogórze Zachodniobeskidzkie)

Dei vestlege Beskidane (Tsjekkia/Slovakia/Polen) (tsjekkisk: Západní Beskydy, slovakisk: Západné Beskydy, polsk: Beskidy Zachodnie)

Vest-Beskidane (Polen) (polsk: Beskidy Zachodnie)

Dei sentrale Beskidane (Slovakia)/Vest-Beskidane (Polen) (slovakisk: Stredné Beskydy, polsk: Beskidy Zachodnie)

Aust-Beskidane (Slovakia) / Vest-Beskidane (Polen) (slovakisk: Východné Beskydy, polsk: Beskidy Zachodnie)

Podhale-Magura-området (Slovakia)/ Orava-Podhale-senkinga (Polen) (slovakisk: Podhôľno-magurská oblasť, polsk: Onizenie Orawsko-Podhalańskie)

Dei indre Vest-KarpataneEndra

a) Slovenské rudohorie (Slovakia)Endra

b) Fatra-Tatra-området (Slovakia/Polen/Austerrike)Endra

slovakisk:Fatransko-tatranská oblasť

c) Slovenské stredohorie (Slovakia)Endra

slovakisk: Slovenské stredohorie

d) Lučenec-Košice-senkinga (Slovakia/Ungarn)Endra

slovakisk: Lučensko-košická zníženina

e) Mátra-Slanec-området (Slovakia) /Dei nordungarske mellomfjella (Ungarn)Endra

slovakisk: Matransko-slanská oblasť, ungarsk: Északi-középhegység