Vik

Wikimedia-fleirtydingsside

Vik er eit stadnamn som kjem av norrønt språk vík. Ordet tyder ei fjordbukt eller ei elvebukt, eller generelt stad der lendet vik tilbake. Stadnamnet er nytta som gardsnamn mange stadar i Noreg.

Vik som slektsnamn endre

Vik er òg eit vanleg slektsnamnnamn med 4755 berarar per mars 2005.

Vik som stadnamn endre

Sjå òg endre

  • Viking - ei tyding av ordet kan vera mann frå ei vik
  • Bukt

Bakgrunnsstoff endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.