«Viken» omdirigerer hit. For det norske fylket, sjå Viken fylke.

Vika eller Viki (dansk Vigen, bokmål også Viken) er eit historisk namn på området kring Oslofjorden, av norrønt Vík eller Víkin.

Kart over Vika i mellomalderen.

Vikværing eller vikver – på norrønt i fleirtalsformene víkverir eller víkverjar – er namnet på ein innbyggjar i Vika. I vikingtida hadde danske kongar stor innflyting i Vika, og stundom låg området formelt under Danmark med ein norsk jarl, som Eirik Håkonsson Ladejarl.

I landskapet Vika låg dei fire fylka Ranrike, Vingulmork, Vestfold og Grenland, som breidde seg etter sjøsida frå Brunlanes i vest via Oslo til utløpet av Gautelva i Båhuslen.

For fleire ulike skildringar av Vika, sjå Vika i sagalitteraturen.

Vika i Oslo

endre

I nyare tid er Vika au ei nemning på eit område i Oslo by, ned mot Aker Brygge. Vika eller Pibervigen var ein uregulert forstad med preg av slum og prostitusjon før rådhuset i Oslo vart bygt og innvigt i 1950, og Vika vart sanert i samband med dette byggearbeidet og i tida etterpå.