Wikipedia:Wikiprosjekt Grunnstoff

Dette er eit wikiprosjekt for å organisera innhaldet i artiklar om grunnstoff betre. Denne sida og dei underordna sidene inneheld forslag til korleis dette kan gjerast. Me vonar at dette prosjektet kan vera med på å fokusera innsatsen til fleire wikipedantar. Viss du har lyst å vera med å hjelpa, sjå på diskusjonssida kva som kan gjerast.

TittelEndra

Wikiprosjekt om grunnstoff

KlassifiseringEndra

Dette er eit naturvitskapleg prosjekt.

ProsjektorganiseringEndra

Overordna prosjektEndra

Dette prosjektet er ikkje underordna andre prosjekt.

Underordna prosjektEndra

Dette prosjektet har ikkje andre prosjekt under seg.

Liknande prosjektEndra

Det finst førebels ingen liknande prosjekt.

StrukturEndra

Strukturen på prosjektet er enno ikkje fastsett.

DeltakararEndra

MålsetjingarEndra

InfoboksarEndra

MalarEndra

GRUNNLEGGJANDE STRUKTUR FOR GRUNNSTOFFARTIKLAREndra

Denne strukturen kan brukast for dei fleste grunnstoffartiklane. For kunstige og ustabile grunnstoff sjå nedanfor. Der det er brukt skråstrek i avsnittsoverskriftane bør det gjerast eit val mellom dei ulike alternativa, eller det kan lagast to avsnitt.

Infoboks: Mal:Grunnstoff. Sjå rettleiing ovanfor og i Maldiskusjon:Grunnstoff.

Innleiing: Svært kort om plassering, namn, historikk, eigenskapar og bruk. __ er eit grunnstoff med kjemisk symbol __ og atomnummer __. Det høyrer til / er eit ... kjemisk serie. ... namn ... bruk ...

Særlege kjenneteiknEndra

BrukEndra

HistorieEndra

Biologisk rolleEndra

Avhengig av grunnstoffet kan dette avsnittet plasserast her eller lenger nede, eller utelatast dersom grunnstoffet ikkje har nokon biologisk rolle.

Førekomst / FramstillingEndra

Kjemi / SambindingarEndra

IsotoparEndra

Tryggleik / ForholdsreglarEndra

Referansar / Eksterne lenkerEndra

Forslag til kjelder og referansar kan m.a. finnast på Wikipedia-diskusjon:Wikiprosjekt Grunnstoff#Kjelder på nettet og på en:Wikipedia:WikiProject Elements#External links.

STRUKTUR FOR ARTIKLAR OM KUNSTIGE OG USTABILE GRUNNSTOFFEndra

Infoboks: Mal:Grunnstoff eller ein forkorta, spesialtilpassa boks. Me bør kanskje laga ein eigen mal for ustabile grunnstoff.

Innleiing: Svært kort om plassering, namn og historikk. __ er eit kunstig, radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol __ og atomnummer __. Det høyrer til / er eit ... kjemisk serie. ... namn ... historie ...

Særlege kjenneteiknEndra

HistorieEndra

FramstillingEndra

IsotoparEndra

Referansar / Eksterne lenkerEndra

Forslag til kjelder og referansar kan m.a. finnast på Wikipedia-diskusjon:Wikiprosjekt Grunnstoff#Kjelder på nettet og på en:Wikipedia:WikiProject Elements#External links.