Åsmund Frægdegjeva

Åsmund Frægdegjeva er ei norsk folkevise, rekna til trollvisene innanfor balladekategorien. Handlinga i visa er knytt til helten Åsmund, som lyt vinne dottera til kongen av Irland frå eit troll nord i Trollebotn. Tematikken har eit norrønt-mytisk preg. "frægdegjeva" tyder "ein som er gjeven frægd eller lykke".

HandlingEndra

Irlandskongen har mist dottera si til eit troll, og bed ein helt om hjelp til å vinne ho att. Fram til då har ingen greidd dette, og Åsmund stig fram med krav om handa til dottera som vederlag for arbeidet.

Vel framme i Trollebotn møter Åsmund «skumegygri» som vaktar over jomfrua, og Åsmund tek livet av henne. Sidan drep han alle bergtrolla, og reiser med kongedottera.

Handlingsmønsteret i visa kan ein og finne att i viser som Heming unge eller Kappen Iddugen, som og handlar om utfriing frå trolla.

OverleveringEndra

Åsmund Frægdegjeva vart skriven ned i Telemark etter mellom andre Anne Godlid i Seljord. Olea Crøger har og funne ein variant i same området. Seinare vart visa teken opp som dansevise av Klara Semb, og var mykje nytta i songleik-vitaliseringa tidleg på 1900-talet. Marit Rognlien har dramatisert visa til bruk for songlag i 1960.