Aasulv Eivindson Lande

Norsk lærar og politikar

Aasulv Eivindson Lande (21. mai 186231. mai 1954) var ein norsk lærar, gardbrukar og politikar frå Bygland i Aust-Agder som representerte partiet VenstreStortinget åra 1919-24.

Aasulv Eivindson Lande
Fødd21. mai 1862
Død31. mai 1954 (92 år)
Statsborgar avNoreg

Lande tok i 1884 lærareksamen ved Kristiansand seminar. Same året vart han tilsett lærar og kyrkjesongar i Bygland, stillingar han hadde til 1926. I 1900 tok han over og dreiv eit gardsbruk på Lauvdal i Bygland.

Frå 1898 til 1918 og på ny 1928-34 var Lande medlem i heradsstyret i Bygland, ordførar 1901-07 og 1910-18. Dessutan var han medlem i skulestyret, forliksrådet og jordstyret i Bygland. Ein treårsbolk var han formann i amtstinget i Aust-Agder. Her fekk han amtet til løyve pengar til omleggjinga av Setesdalsvegen og grunnlagd ein jordbruksskule i Bygland. Fåfengt stridde han mot planen om høgja reguleringsdammen i Byglandsfjorden.

Lande vart hausten 1918 vald til stortingsmann for Venstre og einmannskrinsen Sætersdalen, attvald tre år seinare, då frå Aust-Agder fylke. Begge tingperiodane var han medlem i kyrkje- og undervisningskomiteen. Perioden 1925–27 var han vararepresentant. I stortinget var han ein varm talsmann for skulen, nynorsken og for sosial rettferd. Han var i 1919 med om å etablere den nynorske dagsavisa Agder Tidend.

KjelderEndra