Anton Hjorth

norsk stortingsmann og offiser

Anton David Svendsen Hjorth (24. november 183016. september 1891) var ein offiser og stortingsmann frå Christiania.

Anton Hjorth
Anton David Svendsen Hjorth – ca. 1860-1870 – foto Mathias Hansen – Oslo Museum – OB.F15021C.jpg
Fødd 24. november 1830
Kristiania
Død

16. september 1891
Kristiania

Yrke politikar, offiser

Han var son til ein jurist som døydde då Anton var småbarn. I barneåra vart han bortsett til offiseren Jens Hjorth, som seinare adopterte guten og som fekk etternamnet hans. Han tok eksamen ved krigsskulen i 1850, og vart i 1852 sekondløytnant i 1. akershusiske brigade. I 1853 vart han overført til brigaden i Kristiansand, forfremja til premierløytnant i 1854 og kaptein i landvernet i 1860. Under opphaldet i Kristiansand arbeidde han i fleire år i vegvesenet og ved jarnbanevesenet, også styrar av Kristiansands gassverk. År 1868 utnemnd til oberst og sjef for det norske jegerkorps.

I 1875 fekk Hjorth stilling som kopist i statsrevisjonen. Han hadde ikkje søkt om avskjed frå embetet sitt, noko kongen mislikte sterkt. Kongen gav Hjorth, gjennom kommandolinjene, valet mellom å seie frå seg kopiststillinga eller straks søke avskjed som offiser. Hjorth nekta begge alternativa, og vart 31. juli 1875 meldt avskil frå offiserstenesta. Stortinget løyvde i 1877 han 2/3 av gasjen i pensjon. Hjorth var statsrevisor frå 1877 til -88, samt styremedlem i jarnbanene 1886-89.

Hjorth var 1. representant for Venstre frå Smaalenenes amt på Stortinget 1883-85 og 1886-88. Begge valperiodane var han medlem av militærkomiteen.

Siste åra av livet budde han i Berg i Østfold. Men han døydde 1891 i Kristiania.

KjelderEndra