Arne Kielland (8. september 19396. juli 2003) var ein norsk journalist og politikar frå Bø i Telemark. Han var etter tur medlem av både Venstre, Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Arne Kielland
Fødd8. september 1939
Skien kommune
Død6. juli 2003 (63 år)
Statsborgar avNoreg
PartiVenstre (ukjend; 1959), Arbeidarpartiet (1959; 25. september 1972), Sosialistisk Folkeparti (25. september 1972), Sosialistisk Venstreparti (16. mars 1975)
Yrkepolitikar, redaktør
Alle verv

Liv og gjerning endre

Kielland vart tilsett som landssekretær for Norges Unge Venstre i 1958, men braut med partiet Venstre og melde i 1959 seg inn i Arbeidarpartiet. Han tok initiativ til «Ungdomsaksjonen for samnorsk», som seinare vart til Landslaget for språklig samling.

Kielland arbeidde som journalist i Porsgrunns Dagblad. I 1963 deltok han som sersjant eit halvt år i FN sin fredsbevarande styrke i Kongo. Gjennom 1964-65 heldt han seg i sju månader i landområdet Biafra i Nigeria, eit område som to år seinare søkte å bryte ut or den nigerianske staten.

Kielland var formann for AUF i Telemark 1966-67. I 1967 tok han magistergraden i statsvitskap ved Universitetet i Oslo og var i perioden 1967-69 redaksjonssekretær i Arbeidets RettRøros.

Han var frå 1969 stortingsrepresentant for Arbeidarpartiet i Sør-Trøndelag. Som medlem av Justiskomiteen var han særleg oppteken av avkriminaliseringa av mannleg homofili. Han fremja i 1970 ein interpellasjon om å oppheve lovparagrafen. Kielland var saksordførar for det som enda med at paragrafen vart fjerna i 1972, avslutninga av det han kalla «denne skampletten i straffeloven».

Han forlet Arbeidarpartiet etter folkerøystinga om EF i 1972, og melde seg inn i Sosialistisk Folkeparti 25. september 1972, same dag som folkerøystinga fann stad. Tidspunktet vart vald for å vise at utfallet av folkerøystinga ikkje spela ei rolle for partiskiftet. Han vart attvald til Stortinget hausten 1973 for Sosialistisk Venstreparti i Telemark. I si tid som stortingsrepresentant var han medlem av Justiskomiteen 1969-73, Utanriks- og konstitusjonskomiteen 1973-75 og Forsvarskomiteen 1975-77.

Etter tida på Stortinget var Kielland knytt til Telemark distriktshøgskule i Bø, som amanuensis 1985–87. I 1986 starta han lokalavisa Bø Blad, der han arbeidde som redaktør frå 1987 til han døydde i 2003.

Kielland hadde tillitsverv i Fellesrådet for det sørlege Afrika og Norsk-Cubansk Forening, og kombinerte si interesse for idrett med tillitsverv i styret for Norges Cykleforbund.

Kjelder endre