Avkutta kube

Avkutta kube eller avkutta heksaeder er ein arkimedisk lekam med 6 oktogonale og 8 trekanta sider, 24 hjørne og 36 kantar. Denne blir konstruert ved å kutte av ein tredjedel av kantane i alle endar av ein kube. Dette gjev 4 nye trekanta sider og gjer dei gamle firkant-sidene oktogonale.

Ein avkutta kube bretta ut over ein todimensjonal flate.

Areal og volumEndra

Arealet A og volumet V til ein avstumpa kube med sidelengde a er:

 
 

AvkuttingssekvensEndra

 
Kube
 
Avkutta kube
 
Kuboktaeder
 
Avkutta oktaeder
 
Oktaeder

Sjå ògEndra