Avkutta oktaeder

arkimedisk lekam med 6 firkanta og 8 heksagonale sider, 24 hjørne og 36 kantar

Eit avkutta oktaeder er ein arkimedisk lekam med 6 firkanta og 8 heksagonale sider, 24 hjørne og 36 kantar. Denne blir konstruert ved å kutte ein tredjedel av kantane i alle endar av eit oktaeder. Dette gjev 6 nye firkanta sider og gjer dei gamle trekant-sidene heksagonale.

(animasjon)
Eit avkutta oktaeder bretta ut over ei todimensjonal flate.

Konstruksjon

endre

Eit avkutta oktaeder kan konstruerast frå eit regulært oktaeder med sidelengde 3a gjennom å ta bort seks kvadratiske pyramidar, ein frå kvar spiss. Desse pyramidane har både grunnkantlengde (a) og sidekantlengder (e) av a, slik at dei dannar likesida trekantar. Grunnflatearealet blir då a2. Denne forma er nøyaktig lik eit halvt oktaeder eller Johnson-lekam J1.

Areal og volum

endre

Arealet A og volumet V til eit avkutta oktaeder med sidelengde a er:

 
 


Røyndomsdøme

endre
Klatrestativ-nett kan omfatta avkutta oktaeder.

Avkuttingssekvensar

endre
 
Kube
 
 
Avkutta kube
 
 
Kuboktaeder
 
 
Avkutta oktaeder
 
Oktaeder
 
 
Tetraeder
 
 
Avkutta tetraeder
 
Oktaeder
 
Kuboktaeder
 
Avkutta oktaeder
 
Ikosaeder

Kjelder

endre