Wikimedia-fleirtydingsside

kan vise til

EtymologiEndra

Bø kjem av gammalnorsk bœr, genitiv; bœjar eller bjár, fleirtal; bœir. Ordet tyder gard og kjem òg i forma by i tydinga busett område.

StaderEndra

Det er omtrent 1 200 stader i Noreg som heiter ell. By.

KommunarEndra

TettstaderEndra

GardarEndra

Andre tydingarEndra

  • – eit ord ein seier når ein vil skremme nokon

KjeldeEndra


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.