Wikimedia-fleirtydingsside

kan vise til

Etymologi endre

Bø kjem av gammalnorsk bœr, genitiv; bœjar eller bjár, fleirtal; bœir. Ordet tyder gard og kjem òg i forma by i tydinga busett område.

Stader endre

Det er omtrent 1 200 stader i Noreg som heiter ell. By.

Kommunar endre

Tettstader endre

Gardar endre

Andre tydingar endre

  • – eit ord ein seier når ein vil skremme nokon

Kjelde endre


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.