Baltica var eit kontinent frå sein proterozoikum og tidleg paleozoikum som i dag inkluderer Den austeuropeiske kratonen nordvest i Eurasia. Baltica oppstod som ein landmasse for heile 1,8 milliardar år sidan. Før dette var tre landmassar som i dag utgjer den austeuropeiske kratonen forskjellige stader på jorda. Baltica eksisterte på ei jordskorpeplate kalla den baltiske plata.

Baltica for 550 millionar år sidan (grøn)

Historie endre

 • ~1,8 milliardar år sidan var Baltica ein del av superkontinentet Columbia.
 • ~1,5 milliardar år sidan var Baltica i saman med Arktika og Aust-Antarktisk ein del av det mindre superkontinentet Nena.
 • ~1,1 milliardar år sidan var Baltica ein del av superkontinentet Rodinia.
 • ~750 millionar år sidan var Baltica ein del av det mindre superkontinentet Protolaurasia.
 • ~600 millionar år sidan var Baltica ein del av det store superkontinentet Pannotia.
 • i kambrium var Baltica eit sjølvstendig kontinent
 • i sein ordovicium kolliderte Baltica med Avalonia (det meste av det moderne Vest-Europa)
 • i devontida kolliderte Baltica med Laurentia og danna det mindre superkontinentet Euramerika.
 • i permtida slo alle store kontinent seg saman og danna det store superkontinentet Pangaea.
 • i juratida delte Pangaea seg opp i to mindre superkontinent, Laurasia og Gondwana. Baltica var ein del av det mindre superkontinentet Laurasia.
 • i krittida vart Baltica ein del av det mindre superkontinentet Eurasia, noko det framleis er.

Kjelder endre