Heilage Benedikt av Nursia, grunnleggjar av benediktinarordenen.

Benedikt er eit mannsnamn avleidd frå det latinske Benedictus, 'signa'. Det er eit namn brukt av fleire helgenar og pavar, og kjend frå benediktinarmunkane. Benedikt er blitt utbreidd i den kristne verda i mange former, men den opphavlege forma er sjeldan i Noreg.

I 2009 var det 22 norske menn som hadde Bendedikt som første førenamnet. Kortformene Bendik og Bent er langt meir utbreidde.

VariantarEndra

Namnet Benedikt er brukt i Tyskland, Tsjekkia og på Island. Bendik er ei norsk, Bengt ei svensk og Bent ei dansk form av namnet. Forma Benedek er brukt i Ungarn, Benedetto i Italia, Benoît i Frankrike og Benito i Spania. Ben er ei kortform.

Benedikte og Bente er avleidde kvinnenamn.

NamneberararEndra

Kristne skikkelsarEndra

Pavar og motpavar Helgenar Saligkåra
  • Pave Benedikt XI
  • Benedikt d'Alignan
  • Benedikt de Castro
  • Benedikt Ricasoli av Coltiboni
  • Benedikt Crispus
  • Benedikt Josef Labre Mañoso González
  • Benedikt Menni
  • Benedikt de Ponte
  • Benedikt av Urbino
 
Den austerrikske komponisten Benedikt Randhartinger.

AndreEndra

EtternamnEndra

Annan brukEndra

KjelderEndra