Benedikt

mannsnamn

Benedikt er eit mannsnamn avleidd frå det latinske Benedictus, 'signa'. Det er eit namn brukt av fleire helgenar og pavar, og kjend frå benediktinarmunkane. Benedikt er blitt utbreidd i den kristne verda i mange former, men den opphavlege forma er sjeldan i Noreg.

Heilage Benedikt av Nursia, grunnleggjar av benediktinarordenen.

I 2009 var det 22 norske menn som hadde Bendedikt som første førenamnet. Kortformene Bendik og Bent er langt meir utbreidde.

VariantarEndra

Namnet Benedikt er brukt i Tyskland, Tsjekkia og på Island. Bendik er ei norsk, Bengt ei svensk og Bent ei dansk form av namnet. Forma Benedek er brukt i Ungarn, Benedetto i Italia, Benoît i Frankrike og Benito i Spania. Ben er ei kortform.

Benedikte og Bente er avleidde kvinnenamn.

NamneberararEndra

Kristne skikkelsarEndra

Pavar og motpavar Helgenar Saligkåra
  • Pave Benedikt XI
  • Benedikt d'Alignan
  • Benedikt de Castro
  • Benedikt Ricasoli av Coltiboni
  • Benedikt Crispus
  • Benedikt Josef Labre Mañoso González
  • Benedikt Menni
  • Benedikt de Ponte
  • Benedikt av Urbino
 
Den austerrikske komponisten Benedikt Randhartinger.

AndreEndra

EtternamnEndra

Annan brukEndra

KjelderEndra