Blæretang

Blæretang


Fucus vesiculosus Wales.jpg

Systematikk
Domene: Eukaryota
Rike: Chromalveolata
Klasse: Phaeophyta
Orden: Fucales
Familie: Fucaceae
Slekt: Fucus
Art: F. vesiculosus
Vitskapleg namn
Fucus vesiculosus

Blæretang, er ein vanleg brunalge i strandsonen i Noreg.

UtsjånadEndra

 
Nærbilete av blærene

Fleirårig brunalge med ein tydeleg midtnerve heilt ut til enden av skota og til vanleg med kuleforma luftblærer, som oftast er ordna parvis på kvar side av midtnerven. Tangen kan verte over 1 m lang. Han- og hoorgan vert utvikla på ulike plantar. Organa sit i oppsvulma greinspissar (receptaklar). Receptaklane er ovale og modnast i april- juni. Receptaklane og skota dei sit på rotnar og fell av etter befruktinga. Utsjånaden på tangen kan variere sterkt med arv, miljø og alder.

UtbreiingEndra

 
Botanisk teikning frå 1903

Planta veks langs atlanterhavskystane i Europa, det nordlege Russland, Austersjøen, Grønland, Asorane, Kanariøyane, Marokko og Madeira. Ho er også funnen på atlanterhavskysten i Nord-Amerika frå Ellesmereøya og Hudsonbukta til Nord-Carolina.

Førekomst i NoregEndra

Vanleg langs heile kysten og dannar ofte eit belt, blæretangbeltet, i øvre del av fjøresonen på skjerma stader, men kan også vekse djupare, ned til om lag 10 m. På sterkt utsette stader kan blæretangen heilt mangle blærer.

KjelderEndra