Familie- og forbrukardepartementet

Familie- og forbrukardepartementet er eit tidlegare norske departement.

1956-1972

endre

Familie- og forbrukardepartementet vart først oppretta 21. desember 1956 under Regjeringa Gerhardsen III.

Aase Bjerkholt var den første statsråden i departementet. Ho hadde då vore konsultativ statsråd for familie- og forbrukarsaker sidan 1. august 1955.

Departementet vart lagt ned den 7. mai 1972, under Regjeringa Bratteli I. Dåverande statsråd Inger Louise Valle blei den første statsråden i det nyoppretta Forbrukar- og administrasjonsdepartementet.

Under Regjeringa Syse vart det på nytt oppretta eit departement med namnet Familie- og forbrukardepartementet, med verknad frå 1. januar 1990. Forbrukar- og administrasjonsdepartementet vart lagt ned 31. desember 1989, og administrasjonssakene i Forbrukar- og administrasjonsdepartementet vart frå denne datoen overført til det nyoppretta Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Det nye Familie- og forbrukardepartementet vart lagt ned allereie 31. desember 1990, under Regjeringa Brundtland III, og arbeidsoppgåvene overført til det nye Barne- og familiedepartementet.

Historie

endre

Departementet har fleire gongar skifta namn og delvis oppgåver.

Sjå også

endre

Kjelder

endre