Regjeringa Bratteli I

Trygve Bratteli si første regjering vart utnemnd 17. mars 1971 og sat til 18. oktober 1972.

Regjeringa kom til fordi regjeringa Borten gjekk i oppløysing på grunn av usemje om EF-spørsmålet.

Den gjekk av fordi Trygve Bratteli i ein tale på Gjøvik sa at han ville gå av viss det ikkje vart ja-fleirtal i folkerøystinga om norsk medlemskap i EF 25. september 1972. Ein kan seie at han stilte kabinettspørsmål til folket. Då det vart nei-fleirtal, gjekk regjeringa av, og ei regjering frå nei-partia Senterpartiet, Venstre og Kristeleg folkeparti vart skipa under leiing av Lars Korvald, Kristeleg folkeparti: Regjeringa Korvald.

Trygve Bratteli si første regjering var ei regjering med statsrådar berre frå Arbeidarpartiet. Medlemmer i regjeringa var:

Statsråd i:

Sjå også endre

Kjelder endre