Det Norske Misjonsselskap

Det Norske Misjonsselskap (NMS) er ein luthersk misjonsorganisasjon som vart grunnlagt 9. august 1842.

Det Norske Misjonsselskap

NMS sitt hovudkvarter i Stavanger
Skipa1842
HovudkontorStavanger
Nettstadwww.nms.no

I 1843 samla organisasjonen seg rundt utsending av den første norske misjonæren Hans Palludan Smith Schreuder til Zululand i dagens Sør-Afrika.

NMS samarbeider med kyrkjer i 13 land på fire kontinent og har rundt 100 misjonærar i arbeid (2006). I dei fleste av desse landa har livskraftige kristne kyrkjer vokse fram som eit resultat av arbeidet. Diakonal og sosial innsats går hand i hand med forkynning av den kristne bodskapen. Dette er eit kjenneteikn ved NMS sitt misjonsarbeid.

NMS er ein sjølvstendig organisasjon innanfor Den norske kyrkja og ser seg som ein reiskap for å realisere misjonsoppdraget sitt. Dette skjer gjennom eit omfattande arbeid i ca 3000 misjonssamband og grupper blant barn, unge og vaksne. I tillegg samarbeider NMS nært med lokale kyrkjelydar i Den norske kyrka og har ei rekkje gjevarordningar som sikrar arbeidet.

Land Endra

NMS driv ulike former for misjonsarbeid i desse landa:

Generalsekretærar i NMS Endra

Leiarar med tittelen sekretær:

Tittelen blei generalsekretær i Lars Dahle si tid

Sjå òg Endra

Kjelder Endra

Bakgrunnsstoff Endra