Edvard Os (20. april 18859. januar 1970 var ein norsk offiser og norsk domsmann frå Eid kommune i Nordfjord. Han var sjef for Varanger bataljon 19331940 og forsvarssjef i Aust-Finnmark 19391940. Han moderniserte drifta av organisasjonane Noregs Ungdomslag og Noregs Mållag som dagleg leiar for båe to i åra 19131927. Han var driftsstyrar i Noregs Boklag 19271932. I 1908 vart han varaformann i Kristiania Unge Venstre, det første lokallaget av Unge Venstre som vart stifta, og i 1909 vart han styremedlem i det første styret i Noregs Unge Venstre. Edvard Os har også gitt ut bøker under psevdonymet Lars Busk.

Edvard Os

Statsborgarskap Noreg
Fødd 20. april 1885
Nordfjordeid
Død

9. januar 1970 (84 år)
Oslo

Yrke skribent, offiser

Bibliografi endre

Bøker endre

 • 1917 – Skattleggjing av lagsbruk : samraadsmøtet paa Voss 6. juli 1917 (Oslo: Norigs Maallag)
 • 1917 – Vegar og maatar for arbeidet i maalsamskipnaden : foredrag paa aarsmøtet i Norigs maallag 9. april 1917 (Oslo: Norigs Maallag)
 • 1918 – Nationale høgmaal : den frilynde ungdomen og Norigs framtid (Oslo: Norigs Maallag)
 • 1919 – Plan i norskmaalsarbeidet (Trondheim: Norigs Maallag)
 • 1919 – Vers og talar aat Bondeungdomslaget i Oslo paa 20-aarsfesten 15. oktober 1919 (Oslo) I fulltekst ved nb.no  [Av Lars Busk (psevd.)]
 • 1920 – Norske namn og nemningar i heren : framlegg til brigde i namneverket for heren (Brandbu)  [Særprent av Norsk ungdom]
 • 1921 – Eventyrlandet : spelstykke i 3 vendingar (Oslo: Norigs Ungdomslag) I fulltekst ved nb.no  [Av Lars Busk (psevd.)]
 • 1922 – Handbok i lagsarbeid for ungdomslag og mållag (Oslo: Noregs ungdomslag)
 • 1924 – Um hovudoppgåvone for eit fylkeslagsstyre : innleidingsforedrag (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 8. Foredrag åt ungdomslag nr. 17]
 • 1925 – Målfolket i dagleglivet : foredrag i B. UL., Oslo 5. septbr. 1924 (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 3, 1925. Foredrag åt ungdomslag nr 23]
 • 1925 – Målfolket og kommunevala 1925 : foredrag i Oslo mållag 29. september 1925 (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 11. Foredrag åt ungdomslag nr 25]
 • 1925 – Samskipingsarbeidet og samhøvet til andre samskipnader : foredrag på formannsmøtet i N. Ul. i Stavanger 2. juli 1925 (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 7. Foredrag åt ungdomslag nr 24]
 • 1926 – Arbeidsplanar og møteplanar. Tillegg 1 til Handbok i lagsarbeid (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 11]
 • 1926 – Bladveka og bokveka. Tillegg 2 il Handbok i lagsarbeid (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 11]
 • 1926 – Lagsarbeidet og lagssamskipnaden : foredrag på N. Ul.s årsmøte på Hønefoss 3. juli 1926 (Oslo: Noregs ungdomslag) I fulltekst ved nb.no  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 9. Foredrag åt ungdomslag nr 29]
 • 1926 – Norsk mål i styringsverket : foredrag på årsmøtet i N. Ml. i Bergen 4. april 1926 (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Norsk Ungdom, nr 5. Foredrag åt ungdomslag nr 27]
 • 1927 – Arbeidsplan i bladveka. Tillegg 2 til Handbok i lagsarbeid (Oslo: Noregs ungdomslag)
 • 1927 – Måltvangen i forsvarsverket : foredrag i Bondeungdomslaget, Oslo (Oslo: Noregs ungdomslag)  [Særprent av Den 17de Mai. Foredrag åt ungdomslag nr 32]
 • 1927 – Skattelov og lagsliv (Oslo)  [Særprent av Den 17de Mai]
 • 1930 – Ny jord under plogen (Oslo: Noregs boklag)  [Innlegg i Norsk Ungdom nr 8]
 • 1936 – Fru Ragna i femti år : 1886 - 23. mai - 1936 : skodespel i fleire endevendingar (Oslo)
 • 1941 – Liste over ord og nemningar i det militære fagmålet (Militær fagmålsordliste) (Oslo: Samlaget) I fulltekst ved nb.no
 • 1945 – Fars salmebok (Oslo: Eros)  [Ved Lars Busk (psevd.)]
 • 1946 – Mål og målstrev i Noreg : førelesingar på Krigsskulen 1945/46 (Oslo)
 • 1956 – Tenestemålet : rettleiing om mål og målbruk i dagleg teneste på offentlege kontor (Oslo: Noregs mållag) I fulltekst ved nb.no
 • 1957 – Selje og Vågsøy : bygdene og bygdesamfunnet (Oslo) I fulltekst ved nb.no  [Band 5, del 1. Bolk 2 i rekkja Jacob Aaland: Nordfjord frå gamle dagar til no.]

I tidsskrift - eit utval endre

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre